Spring naar de inhoud

Passend Onderwijs

Passend OnderwijsOndersteuningsroute OPO Borger Odoorn 

Alle basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn en Emmen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs 22.02. Dit zijn zowel de reguliere basisscholen als de scholen voor speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het doel van deze samenwerking is voor ieder kind een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te realiseren. Binnen OPO Borger Odoorn hebben wij de ondersteuning op de volgende manier vormgegeven.

Ondersteuning op de basisschool
Het onderwijs op onze school is zo ingericht dat het zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de verschillende leerlingen. Leerkrachten geven dagelijks aan leerlingen instructie op maat, bieden differentiatie bij het aanbod, gaan uit van hoge verwachtingen, monitoren ontwikkeling en zorgen voor een positief groepsklimaat. Ze onderhouden contacten met ouders over de vorderingen van hun kind (eren) en in welke mate de kinderen ondersteuning nodig hebben.

Op onze school werkt naast de leerkrachten een intern begeleider. De basisschool werkt ook samen met externe professionals zoals de jeugdverpleegkundige/schoolarts van de GGD, een logopediste van de GGD en het sociaal team van de gemeente. De school kan daarnaast ook een beroep doen op het ondersteuningsteam (OT) dat werkzaam is binnen OPO Borger Odoorn, om mee te kijken bij de mogelijkheden van de ondersteuning voor de leerlingen en de vervolgstappen die worden genomen.

 

samen uniek