Spring naar de inhoud

Groepsindeling

Onze school werkt met drie combinatiegroepen:  

  • de onderbouw (groep 1-2-3) 
  • de middenbouw (groep 4-5-6) 
  • de bovenbouw (groep 7-8) 

Deze combinaties passen goed bij de visie van school waarbij veel aandacht is hebben voor het werken in hoeken, thema’s en projecten. We vinden het belangrijk dat de kinderen ontdekkend kunnen leren. 

Op de Daltonschool vinden we het ook belangrijk dat we regelmatig groepsdoorbrekend werken. We doen dit bijvoorbeeld tijdens het werken aan gezamenlijke projecten, wereldoriëntatie, gezellige activiteiten, zoals de herfstochtend en de paasmiddag. Op deze manier leren de kinderen van en met elkaar.Groepsindeling

samen uniek