Spring naar de inhoud

AC

De leden van de  activiteitencommissie (AC) organiseren samen met het team diverse activiteiten voor leerlingen en ouders, bijvoorbeeld de herfstochtend, het Sinterklaasfeest, het kerstfeest en de koningsspelen.  Enkele leden van de AC zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdragen, schoolreisgelden en opbrengsten verkregen vanuit diverse acties (bijv. oud papier). Om dit goed te borgen is een Stichting Derdengelden opgericht. De penningmeester van de AC beheert de gelden en is verplicht jaarlijks verantwoording over de jaarrekening af te leggen aan alle ouders. 

AC

samen uniek