Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Ieder jaar worden en veel activiteiten georganiseerd voor de kinderen, zoals een aantal excursies, het sinterklaasfeest, het kerstdiner, de vossenjacht en nog veel meer.  

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de vrijwillige ouderbijdrage.   

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023  is vastgesteld op55,00 per kind. Leerlingen betalen in het begin van het schooljaar het volledige bedrag en als ze vanaf 1 februari op school komen, dan betalen ze de helft van het schoolgeld. 

Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage, dit is dus niet verplicht. Alle kinderen doen mee aan de activiteiten die wij organiseren, ook als ouders de bijdrage niet willen of kunnen betalen. 

De schoolreizen worden niet vanuit deze vrijwillige ouderbijdrage betaald. Hiervoor wordt in de loop van het schooljaar een bijdrage gevraagd van de ouders. 

samen uniek